iZ! Poruke

Konferencija Inovativna zdravstvena inicijativa okupila je vise od 461 sudionika iz 17 zemalja, među kojima vodeće međunarodne akademske stručnjake za područje ekonomike i upravljanja u zdravstvu, predstavnike političkih vlasti, predstavnike brojnih hrvatskih i međunarodnih institucija i organizacija koje se bave pitanjima zdravstva te predstavnike liječničke struke, udruga bolesnika i farmaceutske industrije.

Konferencija je sadržajno obuhvatila niz aktualnih tema uključujući strategiju budućeg razvoja zdravstvenih sustava, utjecaj demografskih trendova na ekonomski razvoj država, učinkovitost europskih i hrvatskog zdravstvenog sustava, moguća inovativna rješenja za uspostavu financijski održivih zdravstvenih sustava s kvalitetnom i dostupnom zdravstvenom skrbi u budućnosti te ulogu procjene zdravstvenih tehnologija u donošenju informiranih odluka o financiranju inovativnih tehnologija i efikasnom ulaganju sredstava u zdravstvu.

Kroz interaktivan format komunikacije izravnim uključivanjem u rasprave i uključivanjem putem socijalnih mreža sudionici su razmjenjivali inovativne ideje, postavljali inovativna i provokativna pitanja i tražili inovativne odgovore.

Poruke iZ! konferencije

 • Ulaganje u ljudski kapital, prvenstveno ulaganjem u zdravlje i edukaciju, glavni je pokretač razvoja društva. Zdravstveni status i kvaliteta obrazovanja populacije važni su parametri konkurentnosti na međunarodnoj razini.
 • Zdravstvo je ekonomski sektor koji značajno doprinosi nacionalnom gospodarstvu direktno kroz proizvodnju, zapošljavanje i izvoz, ali i indirektno kroz kreiranje potražnje za drugim servisima i uslugama te potrošnju ostvarene dobiti.
 • Povećanje ulaganja proračunskih sredstava u zdravstvo potrebno je opravdati postizanjem boljeg i duljeg zdravlja ljudi, ali i ekonomskom koristi za društvo koja iz ovog ulaganja proizlazi. Prema rezultatima istraživanja za Njemačku, 1 EUR uložen u zdravstvo omogućuje nastanak ekonomske vrijednosti od 1,8 EUR.
 • Projekcije ekonomskih i socijalnih troškova povezanih s demografskim starenjem izazivaju zabrinutost kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.
 • Kreativne zdravstvene politike usmjerene su prvenstveno na produljenje očekivanog trajanja zdravog, kvalitetnog  života kao preduvjeta za smanjenje troškova zdravstvenog sustava i produljenje radnog vijeka populacije. Ulaganje u zdravlje te promocija zdravog načina života osnova su ovakvih politika.
 • Današnji zdravstveni sustavi bez obzira na model organizacije i financiranja suočavaju se s problemom nedovoljne efikasnosti: financiranje daljnjeg poboljšanja zdravlja populacije u većini država djelomično se može ostvariti efikasnijim ulaganjem postojećih sredstava.
 • Sustavi zdravstva koji se financiraju pretežno iz javnih sredstava, poput sustava zdravstva u Republici Hrvatskoj, rješenje financijske održivosti trebaju tražiti i kroz modele  uvođenja privatnih zdravstvenih osiguranja.
 • Primjena inovativnih tehnologija, inovativnih lijekova i medicinskih proizvoda, direktno je povezana s poboljšanjem zdravstvenih ishoda i produljenjem životnog vijeka ljudi te posljedično s povećanjem radne sposobnosti i produktivnosti stanovništva, ekonomskim rastom i blagostanjem društva.
 • Inovativne tehnologije, inovativna rješenja u organizacijskom ustroju i načinu pružanja zdravstvene skrbi važna su za uspostavu održivih zdravstvenih sustava s kvalitetnom i dostupnom zdravstvenom skrbi u budućnosti.
 • Proces procjene zdravstvenih tehnologija kroz znanstveno utemeljen, multidisciplinaran pristup sažima medicinske, ekonomske, etičke i društvene aspekte primjene nove tehnologije i omogućuje donošenje informiranih odluka o financiranju novih tehnologija te efikasno ulaganje novca u zdravstvu.
 • Ulaganje u zdravlje temelj je politike vlada razvijenih država koje su prepoznale važnost ulaganja u ljudski kapital za ekonomski razvoj i blagostanje društva. Ključne indikatore zdravlja potrebno je kvalitetno mjeriti, nadzirati i korigirati kroz primjerenu zdravstvenu politiku.

 

Može li zdravstvo iz problema XX stoljeća
prerasti u rješenje za XXI stoljeće?

UKLJUČITE SE U RASPRAVU!