iZ! Predavači

 

Petra Leroy Čadova
Službenik za politiku, DG Sanco, Europska komisija

Petra Leroy Čadová je administratorica i koordinatorica projekata Administrativnog odjela Europske komisije za zdravlje i korisnike zdravstvenih usluga. Radi u jedinici koja se zove Inovacije za zdravlje i korisnike zdravstvenih usluga i odgovara izravno ravnatelju odjela. Jedinica za inovacije u kojoj radi zadužena je za projekt Europsko partnerstvo u inovacijama za aktivno i zdravo starenje. Petra Leroy Čadová stekla je svoje znanstveno obrazovanje na Fakultetu za zdravstvene znanosti i humanu kinetiku, a magistrirala je u području međunarodnih odnosa, specijaliziravši se za oblikovanje zdravstvene politike i europske integracije. Rođena je i odrasla u Pragu, a poslijediplomsko obrazovanje stekla je u Kanadi. Trenutno radi u Bruxellesu. Prije stupanja na funkciju u Europskoj komisiji, radila je kao savjetnica za javne poslove i sportski ambasador na promidžbi tjelesne aktivnosti u srednjim školama. Sudjelovala je na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. godine.

Ivan Čipin
Znanstveni asistent, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Od 2004. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za demografiju. Tijekom studija i dosadašnjeg znanstvenog rada dobitnik je više nagrada, međuostalim i godišnje Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za 2006. godinu. Član je International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) i European Association for Population Studies (EAPS). Primarna područja znanstvenog interesa su mu teme iz demografije niskog fertiliteta, demografije starenja i dugovječnosti te demografije kućanstava i obitelji. Publikacije: suradnik-istraživač je na više znanstveno-istraživačkih projekata i autor više knjiga i znanstvenih radova iz polja demografije.

Mensura Drazic

Mensura Dražić
Predsjednica Koalicije udruga u zdravstvu, Hrvatska

Diplomirala je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1960. Od 1961.do 1991. radila je u PLIVI: do 1986.  kao suradnica u Istraživačkom institutu, od1986. do 1989. kao rukovoditeljica Biološke proizvodnje u proizvodnji Veterinarskih lijekova, a od 1989. do odlaska u mirovinu 1991. kao suradnica u odjelu Strateškog planiranja PLIVE za područje biotehnologije. Magistrirala je 1973. u području biokemijskog inženjerstva, a 1975. stekla je zvanje  doktora znanosti  iz područja biokemije. Od umirovljenja aktivno surađuje u organizacijama civilnog društva: 1994 do 1997. kao predsjednica  Zagrebačkog dijabetičkog društva, 1997. do 2005. kao predsjednica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem je još uvijek urednica časopisa Diabetes – Slatki život. Od travnja 2004. predsjednica  je Koalicije udruga u zdravstvu ( KUZ). Kao predstavnica pacijenata članica je  Središnjeg etičkog povjerenstva za klinička ispitivanje te od 2011. Etičkog povjerenstva CARPC-a. Od  početka 2009. je predsjednica Nacionalnog povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata, od 2012. godine članica je Upravnog vijeća HZZO-a i u svibnja 2012. bila je članica jednog od  Povjerenstava za izradu Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020.

Michael Drummond
Profesor, Sveučilište u Yorku, Velika Britanija

Michael Drummond, profesor zdravstvene ekonomike, bio je direktor Centra za zdravstvenu ekonomiku pri Sveučilištu u Yorku od prosinca 1995. do rujna 2005. godine. Njegovo glavno područje interesa je ekonomska procjena metoda liječenja i zdravstvenih programa. Proveo je brojne procjene u raznim područjima medicine, od skrbi za starije, neonatalnog intenzivnog liječenja i programa imunizacije do zdravstvenih usluga za osobe s AIDS-om, oftalmologije i farmaceutike.  Autor je dva važna udžbenika i više od 600 znanstvenih radova. Radio je kao savjetnik za Svjetsku zdravstvenu organizaciju i bio voditelj projekta Europske unije pod nazivom Metodologija ekonomske ocjene zdravstvene tehnologije. Također je bio član Upravnog odbora Međunarodnog društva za procjenu tehnologije u zdravstvu, a član je i Upravnog odbora Međunarodnog društva za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda, čiji je i predsjednik. Jedan je od glavnih urednika časopisa Value in Health koji izdaje Međunarodno društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda. Istraživački projekti na kojima prof. Drummond radi odnose se na provođenje ekonomske procjene i njezinu primjenu u odlučivanju u zdravstvu, a među njima su: Baza podataka o ekonomskoj procjeni britanskog Nacionalnog zdravstvenog sustava (NHS Economic Evaluation Database), koju financira NHS R&D i Procjena socioekonomske vrijednosti medicinskih proizvoda (koju financira Europski institut za zdravstvenu tehnologiju).

Klaus-Dirk Henke
Profesor, Tehnički fakultet u Berlinu, Njemačka

Klaus-Dirk Henke, profesor na Tehničkom fakultetu u Berlinu, član je Savjetodavnog odbora njemačkog Ministarstva financija. Od 1987. do 1998. godine bio je član Savjetodavnog odbora za Usklađeno djelovanje u zdravstvu u Njemačkoj (predsjednik od 1993. do 1998. godine). Od 1996. do 2004. godine bio je direktor Europskog centra za usporednu i javnu politiku u Berlinu (The European Centre for Comparative Government and Public Policy), a od 2004. do 2011. glasnogovornik Centra za inovativnu zdravstvenu tehnologiju na Tehničkom fakultetu u Berlinu. Objavio je brojne monografije i znanstvene radove u području zdravstvene ekonomike, javnih financija i europskih integracija.

 

Pietro Ferraro
Mlađi partner pri Mediterranean Complex tvrtke McKinsey & Company

Pietro Ferraro mlađi je partner pri Mediterranean Complex tvrtke McKinsey & Company te član tima Healthcare Practice. Njegov rad u McKinseyju obuhvaća reforme zdravstvenog sustava, financiranje zdravstva i transformaciju zdravstvenih organizacija na području Europe, Bliskog istoka i Afrike.
Relevantna iskustva na području zdravstva:
- Scenariji za održive zdravstvene sustave: procjena scenarija za zdravstvene sustave u 2040. godini, pružanje podrške u 6 zemalja tijekom procesa izrade dugoročne vizije i strategije za njihove zdravstvene sustave
- Program reforme financiranja zdravstva u jednoj bliskoistočnoj zemlji; pružao podršku u procjeni fiskalne održivosti reforme zdravstvenog osiguranja; pokrenuo program za transformaciju radne učinkovitosti, koji je obuhvatio pružatelje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite te platiše u jednoj od najvećih upravnih jedinica zemlje
- Strategija zdravstvenog sustava u jednoj zemlji u Perzijskom zaljevu: procjena trenutnih značajki sustava i očekivanih kretanja u budućnosti, u usporedbi s dugoročnom perspektivom i strategijom
- Strategija transformacije mreže kliničkih bolnica: definiranje strategije za reformu mreže kliničkih bolnica u jednoj bliskoistočnoj zemlji radi podizanja kvalitete i pripreme za sveobuhvatniju reformu zdravstvenog sektora
- Strateško planiranje hitne službe: definiranje desetogodišnjeg plana za poboljšanje hitne službe u jednoj zemlji u Perzijskom zaljevu
- Poslovno planiranje za nove medicinske projekte (Medical Endeavours) osmišljena vizija, strategija i poslovni plan za nove medicinske projekte u suradnji s javnim i privatnim investitorima na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi i u Aziji.
Pietro Ferraro završio je poslijediplomski specijalistički studij iz poslovnog upravljanja (MBA) na INSEAD Business School (Fontainebleau) i magistrirao u području inženjeringa poslovnog upravljanja na Sveučilištu u Padovi, u Italiji.

Mirjana Huic

Mirjana Huić
Pomoćnica ravnatelja, Odjel za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Hrvatska

Mirjana Huić (dr.med., mr. sc, uskoro dr. sc.) doktorica je medicine i specijalist kliničke farmakologije i toksikologije. Od 2009. godine, otkad radi na mjestu pomoćnice ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, kao voditeljica Odjela za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije zadužena je za uspostavu transparentnog procesa procjene zdravstvenih tehnologija (engl. HTA) u Hrvatskoj. Predstavnica je Hrvatske u Plenarnoj skupštini Europske mreže institucija za procjenu zdravstvenih tehnologija (EUnetHTA) i aktivno sudjeluje u raznim radnim paketima u sklopu zajedničkih projekata mreže EUnetHTA. U svibnju 2012., doktorica Huić izabrana je za predsjednicu Plenarne skupštine EUnetHTA s dvogodišnjim mandatom. Od 1992. do 2006. godine radila je kao kliničar i sudjelovala kao ispitivač u kliničkim ispitivanjima na Odjelu za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od rujna 2006. do rujna 2011. godine bila je urednica za medicinu utemeljenu na dokazima u časopisu Croatian Medical Journal (CMJ) u Zagrebu, a od rujna 2008. do srpnja 2009. godine v. d. ravnateljica Instituta za klinička medicinska istraživanja pri KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Članica je Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju, Europskog foruma za dobru kliničku praksu (EFGCP), Vijeća urednika znanstvenih časopisa (Council of Science Editors) te HTAi. Autorica je i koautorica 16 znanstvenih radova objavljenih u CC časopisima,  20 poglavlja za knjige, dva međunarodna HTA izvješća i četiri nacionalna HTA izvješća.

Finn Børlum Kristensen
Direktor, EUnetHTA sekretarijata, Danish Health and Medicines Authority, Denmark

Prof. Dr. Finn Børlum Kristensen, direktor Sekretarijata za koordinaciju zajedničkog djelovanja unutar Europske mreže za procjenu zdravstvenih tehnologija (EUnetHTA) pri danskom Nacionalnom odboru za zdravlje, od 2009. godine predsjedava Izvršnim odborom EUnetHTA. Od 1999. godine angažiran je kao vanjski suradnik na Sveučilištu južne Danske gdje predaje o istraživanjima zdravstvenih usluga i procjeni zdravstvene tehnologije. Od 1997. do 2009. godine, dr. Kristensen bio je direktor danskog Centra za procjenu zdravstvene tehnologije (DACEHTA) pri danskom Nacionalnom odboru za zdravlje; od 1994. do 1997. godine direktor istraživačkog sektora danskog Instituta za istraživanje zdravstvenih usluga, DSI; a od 1984. do 1994. godine znanstveni asistent, docent, pa izvanredni profesor na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Kopenhagenu. Dr. Kristensen specijalizirao je opću medicinu i javno zdravstvo. Radio je kao kliničar u bolnicama i ustanovama primarne zdravstvene zaštite od 1979. do 1993. godine. Surađivao je na međunarodnim projektima u području istraživanja zdravstvenih usluga, epidemiologije, procjene zdravstvene tehnologije i smjernica za kliničku praksu, kao što je EU FP 7 projekt: Istraživanje zdravstvenih usluga i europska politika i praksa (HSREPP) 2009.-2011. te EU FP 6 projekt: Metodologija procjene zdravstvene tehnologije u svrhu inovativne zdravstvene tehnologije (Inno-HTA) 2007.–2008. godine. Bio je voditelj projekta EUnetHTA 2006–08 koji je financirala Europska komisija, partner na projektima AGREE i AGREE 2 koje je financirao EU-BIOMED i u kojima je razvijen zajednički instrument za procjenu kvalitete kliničkih smjernica, od 1998. do 2004. te partner na projektima koje financira Europska komisija, uključujući ECHTA/ECAHI 1999–2002, ASTEC (Procjena zdravstvenih intervencija) 1999–2000 te HTA Europe 1996–1999. Dr. Kristensen bio je glavni i odgovorni istraživač na projektu “Mijenjanje profesionalne prakse” 1995–1997 koji je financirao EU BIOMED, potom predsjednik Međunarodne mreže agencija za procjenu zdravstvene tehnologije (INAHTA) od 2003. do 2006. godine, Promatrača za INAHTA pri Međunarodnom odboru direktora za procjenu zdravstvene tehnologije od 2003. do 2006. te jedan od osnivača i član Upravnog odbora organizacije ”Guidelines International Network” (GIN) od 2003. do 2005. godine. Bio je urednik HTA Handbook (na engleskom jeziku, preveden) 2007. godine i glavni urednik tri recenzirane serijske publikacije u izdanju DACEHTA-e od 1998. do 2009. godine. Autor je brojnih međunarodnih znanstvenih publikacija.

Frank R. Lichtenberg
Profesor, Sveučilište Columbia, SAD

Frank R. Lichtenberg profesor je poslovne ekonomije na Fakultetu za poslovanje Sveučilišta Columbia i znanstveni suradnik u Državnom zavodu za ekonomska istraživanja. Diplomirao je povijest na Sveučilištu u Chicagu te magistrirao i doktorirao u području ekonomije na Sveučilištu u Pennsylvaniji. Predavao je na Sveučilištu u Harvardu i Politehničkom fakultetu u Parizu te bio gostujući profesor na Wissenschaftszentrum u Berlinu, Sveučilištu u Münchenu i mnogim drugim fakultetima. Kao stručnjak radio je u Saveznoj trgovinskoj komisiji, američkom Ministarstvu pravosuđa i državnom odvjetništvu. Radio je i u Saveznom uredu za proračun i Uredu za popis stanovništva te je svjedočio pred američkim Kongresom. Profesor Lichtenberg proveo je velik broj ekonometrijskih istraživanja o utjecaju biomedicinskih inovacija na dugovječnost i zdravlje stanovništva u S.A.D.-u i drugim zemljama.

Dr. François Meyer
Savjetnik Predjsednika Haute Autorité de Santé, Francuska

Dr. François Meyer radi u francuskom zdravstvenom tijelu Haute Autorité de Santé (HAS) kao savjetnik Predsjednika prvenstveno za područje međunarodnih poslova. HAS-u se pridružio 2005. godine, kad je bio zadužen za uspostavu Odsjeka za procjenu zdravstvenih tehologija (HTA). U toj je funkciji nadgledao objedinjavanje 5 glavnih domena zdravstvene tehnologije (lijekovi, medicinski proizvodi, intervencijski i dijagnostički postupci te javnozdravstvene akcije i programi) te vodio širenje uloge ekonomske analize HAS-a na područje HTA u Francuskoj. Prije dolaska u HAS, dr. Meyer je bio predsjednik Glavnog tajništva francuskog Odbora za lijekove (Transparency Committee) koje je osnovalo francusko Ministarstvo zdravlja 2003. godine. Prioritet Tajništva bio je pružati potrebnu potporu učinkovitom vođenju i olakšavanju promjena u sastavu i misiji Odbora te postići da se procjena lijekova s medicinske i javnozdravstvene strane više provodi na znanstvenim temeljima. Prije toga, dr. Meyer radio je kao zamjenik direktora Odsjeka za procjenu lijekova i bioloških pripravaka francuske Agencije za lijekove (Afssaps), gdje je bio zadužen za medicinska pitanja. Na tom je radnom mjestu dr. Meyer stekao golemo iskustvo u regulativi lijekova, osobito u području kvalitete, sigurnosti i djelotvornosti lijekova. Prvenstveno se bavio uvođenjem europskih propisa za regulaciju lijekova za rijetke bolesti te je bio član Odbora za lijekove za rijetke bolesti u Europskoj agenciji za lijekove od 2000 do 2002. godine. Od 1992. do 1997. godine, dr. Meyer radio je na Odjelu za istraživanje i razvoj u jednoj farmaceutskoj tvrtki kao nadglednik za medicinska pitanja i ubrzo je bio unaprijeđen u voditelja skupine za liniju onkoloških lijekova. Dr François Meyer diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Montpellieru u Francuskoj. Nakon toga je radio kao liječnik u kliničkim bolnicama u Montpellieru. Specijalist je interne medicine sa subspecijalizacijom iz endokrinologije i metaboličkih poremećaja.

Valérie Moran
Zdravstveni analitičar, OECD

Valérie Moran zdravstveni je analitičar u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Trenutno radi na projektima “Sustavi za mentalno zdravlje u zemljama OECD-a” i “Politika u pogledu vremena čekanja u zdravstvenom sektoru u zemljama OECD-a”, a bavi se i problemima povezanima s učincima ekonomske krize na zdravstvene sustave te dugotrajnom održivosti zdravstvenih sustava u OECD-u. Prije nego što se pridružila OECD-u, Valérie Moran je radila u Jedinici za zdravlje, prehranu i populaciju Svjetske banke u Washingtonu, D.C. Magistrirala je u području zdravstvene ekonomike na britanskom Sveučilištu u Yorku. Objavljuje znanstvene radove u recenziranim časopisima u raznim područjima zdravstvene ekonomike, kao što su učinkovitost i iskorištavanje zdravstvenog sustava, procjena zdravstvene tehnologije, ekonomika mentalnog zdravlja te ekonomska kriza i zdravstveni sustavi.

Mirando Mrsic

Prof. dr.sc. Mirando Mrsić
Ministar rada i mirovinskog sustava RH

Diplomirao je 1984. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon položenog specijalističkog ispita iz interne medicine postaje voditelj Jedinice za transplantaciju koštane srži u Zavodu za hematologiju KBC Zagreb. Tijekom specijalističkog staža boravio je na stručnom usavršavanju u International Bone Marrow Transplant Registry, Medical College of Wisconsin, SAD. Završio je poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Klinička imunologija i alergologija“ te poslijediplomski studij „Hematologija“. Magistrirao je 1989. godine, a doktorirao 2000. godine. U znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora na Katedri za internu medicinu Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2010. godine. Stručni i znanstveni interes dr. sc. Miranda Mrsića je hematologija, zloćudne bolesti krvotvornog sustava, transplantacija krvotvornih matičnih stanica, parenteralna prehrana hematoloških bolesnika te Morbus Gaucher i druge nasljedne metaboličke bolesti odraslih. Bio je pozvani predavač na više međunarodnih kongresa. Autor je preko 40 radova citiranih u znanstvenim indeksima. Radovi su citirani u znanstvenoj literaturi. Od 2009. godine pročelnik je Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja koštane srži. Jedan je od osnivača i medicinski direktor Zaklade „Ana Rukavina“. Osnivač je i član Hrvatske udruge leukemija i limfomi. Član je Glavnog odbora Hrvatske udruge bolesnika oboljelih od rijetkih bolesti. Član je Odbora direktora Europskog udruženja za rijetke bolesti (EURORDIS). Član je Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Reiner Muenz

Rainer Muenz
Voditelj odjela za istraživanje i razvoj, Erste Bank, Beč

Rainer Muenz studirao je društvene znanosti na Sveučilištu u Beču (doktorirao 1979. i postao viši predavač 1986. godine). Bio je generalni direktor Zavoda za demografiju austrijske Akademije znanosti (do 1992.) i voditelj Odsjeka za demografiju pri Sveučilištu Humboldt u Berlinu (do 2003.). Bio je gostujući profesor na nekoliko drugih sveučilišta, uključujući sveučilište u Bambergu, UC Berkeley, Frankfurtu, Klagenfurtu, Beču i Zurichu, te viši suradnik na Odsjeku za financijsku matematiku pri Tehničkom sveučilištu u Beču. Od 2003. godine, viši je znanstveni suradnik na Institutu za međunarodnu ekonomiju u Hamburgu (HWWI). Od 2005. godine voditelj je Odjela za istraživanje i razvoj Erste Bank u Beču, a od listopada 2008. član EU Reflection Group. Rainer Muenz član je nekoliko odbora i savjetodavnih tijela, među kojima su i Međunarodna organizacija za migracije (IOM, Ženeva), Centar za migracije, integracije i državljanstvo pri Sveučilištu u Oxfordu (COMPAS, Oxford, UK), Međunarodni Metropolis projekt (Ottawa – Amsterdam), Udruga njemačkih umirovljenika (VDR, Frankfurt-Berlin, Njemačka), fondacija Daimler-Benz (Ladenburg, Njemačka), SOT računovođe (Beč-Grac-Minhen), VBV mirovinsko osiguranje (Vienna), OBV-HTP nakladnici (Beč). Rainer Muenz objavljivao je radove o populacijskim i obiteljskim pitanjima, međunarodnoj migraciji, demografskom starenju, kao i ekonomskim i političkim posljedicama demografskih promjena.

Prof. Stjepan Orešković
Profesor, Medicinsi fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Stjepan Orešković profesor je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je u području bihevioralnih znanosti, a magistrirao u dva područja: gerontologiji i znanstvenoj metodologiji. Direktor je Kolaborativnog centra za nadzor HIV-a Svjetske zdravstvene organizacije i radi na razvoju druge generacije Nadzora HIV-a u 86 zemalja širom svijeta. Također je predsjednik Međunarodnog magistarskog i doktorskog studija Upravljanje i rukovođenje u zdravstvu. Bio je ravnatelj Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Radio je i kao savjetnik, direktor istraživanja i voditelj projekata u nekoliko međunarodnih organizacija i korporacija poput Svjetske banke, Svjetske zdravstvene organizacije i Europske komisije. Predsjedavao je Upravnim odborom EPH, vodeće medijske i izdavačke kuće u jugoistočnoj Europi. Predavao i vodio istraživanja te organizirao međunarodne ljetne škole i konferencije na najvišoj razini u suradnji s vodećim sveučilištima, kao što su londonski Fakultet za higijenu i tropsku medicinu, londonski Fakultet ekonomskih i političkih znanosti, Sveučilište Bocconi i Sveučilište Harvard. Objavio je ukupno 128 recenziranih znanstvenih radova u časopisima najvećih izdavačkih kuća poput J. Wiley&Sons, Pergamon, SAGE Publications, Elsevier Science, Oxford Journals i Cambridge Quarterly. Član je uredničkog odbora i savjetodavnog odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih časopisa. Također je član Počasnog odbora ASPHER,-a ESHMS-a i jedan od osnivača Zavoda za izobrazbu u bolnici McLean pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta Harvard.

Rajko Ostojic

Prof. dr.sc. Rajko Ostojić
Ministar zdravlja, Ministarstvo zdravlja RH

Prof. dr. sc. Rajko Ostojić, rođen je 19. siječnja 1962. godine, a diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prvi u generaciji, summa cum laude. Internu medicinu specijalizirao je u KBC Zagreb od 1989. do 1993. godine, kada je i položio specijalistički ispit. Subspecijalizaciju iz gastroenterologije i hepatologije obavio je u KBC Zagreb, a 2000. godine je položio subspecijalistički ispit. Od 2001. godine voditelj je  Referentnog centra za kronične bolesti jetre Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, a od  2002. godine voditelj je Centra za kronične bolesti jetre Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutrašnje bolesti KBC Zagreb. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je dva poslijediplomska studija (Onkologija; Gastroenterologija i hepatologija). Magistrirao je 1990. godine, a doktorsku disertaciju obranio je 1996. godine. Redoviti je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je, kao predstavnik Europe, prestižne međunarodne stipendije – International GI Training Grant. Pozvani je predavač na brojnim nacionalnim i međunarodnim kongresima te sveučilištima u Republici Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Član je American Gastroenterological Association, American Association for the Study of Liver Diseases, European  Association for the Study of the Liver, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore. Fellow je American College of Gastroenterology i European Board of Gastroenterology and Hepatology. Predsjednik je Hrvatskog gastroenterološkog društva. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Tatjana Reic

Tatjana Reić
Predsjednica Europske udruge pacijenata s bolestima jetre (ELPA)

Tatjana Reić (1960.) rođena je Splitu i po obrazovanju je doktorica veterine. Magistrirala je 1997. godine. Godine 2000. godine sudjelovala je u osnivanju udruge Hepatos – prve udruge pacijenata koja se bavi promicanjem prava pacijenata s bolestima jetre u Republici Hrvatskoj. Članica je Hrvatskog nacionalnog odbora za virusni hepatitis i jedan od osnivača Hrvatskog saveza oboljelih od hepatitisa. U travnju 2011. godine, preuzela je funkciju predsjednice Europske udruge pacijenata s bolestima jetre – ELPA.

Dr.sc. Dario Sambunjak, dr. med.
Ministarstvo zdravlja RH

Dr.sc. Dario Sambunjak, dr. med., diplomirao je 2000. godine na medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. i doktorirao. Kao znanstveni novak radio je kao izvršni urednik znanstvenog časopisa Croatian Medical Journal, te predavao znanstvenu metodologiju na medicinskim fakultetima u Zagrebu i Splitu. Bio je i član uredničkog odbora European Science Editing – časopisa Europskog znanstvenih urednika, te Liječničkih novina – glasila Hrvatske liječničke komore. Od 2009. godine je direktor Hrvatskog ogranka Cochrane kolaboracije, od 2010. član Povjerenstva za lijekove Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a od 2011. član Odbora za kliničku epidemiologiju i medicinu utemeljenu na dokazima Hrvatske akademije medicinskih znanosti. U ožujku 2012. preuzeo je dužnost savjetnika ministra zdravlja za strateško planiranje, te koordinirao izradu Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. Autor je ili koautor oko 40 stručnih i znanstvenih članaka, te poglavlja u knjigama, uglavnom u iz područja medicinske izobrazbe, znanstvene metodologije i scijentometrije.

Ana Stavljenic Rukavina

Prof. Ana Stavljenić Rukavina
Bivša ministrica zdravlja (2000.-2001.)

Prof. dr.sc. Ana Stavljenić-Rukavina, liječnik i magistar farmacije, specijalist medicinske biokemije, profesor u trajnom zvanju Medicinskog Sveučilišta u Zagrebu u mirovini, gostujući profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Sveučilištu u Trstu..
Rođena u Dugoj Resi, završila studij medicinske biokemije na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu , studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postdiplomsko usavršavanje u Royal Postgraduate Medical School, London; NATO Advanced Study Institute i Simon Stevin Institute, Brugge, doktorat medicinskih znanosti i specijalistički ispit. Od 1985 godine je redoviti profesor te od 1990 redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom 38 godina stručnog, znanstvenog i nastavnog rada u Zavodu za dijabetes endokrinologiju i metaboličke bolesti “Vuk Vrhovac” (1966-1979), Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KBC Zagreb i Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu (180-2000 i 2002-2006) bavila se znanstvenim radom i dodiplomskom i postdiplomskom nastavom te organizacijom laboratorijske medicine u Hrvatskoj i Europi. Godine 2000-2001 obnašala dužnost ministra zdravstva. Znanstveni i stručni radovi (320 od čega 140 u CC /SCI ) nastali su provedbom 23 znanstvena projekta iz područja epidemiologije i patobiokemije dijabetesa i poremećaja metabolizma lipida, molekularne osnove kardiovaskularnih bolesti, nasljednih i metaboličkih bolesti, organizacije zdravstvene zaštite i reforme zdravstvenog sustava, i istraživanja modela organizacije sustava kvalitete. Autor je sedam knjiga i 51 poglavlja u knjigama drugih autora, jedan od urednika knjige Četiri stoljeća javnog zdravstva i biomedicine u Hrvatskoj, urednik 26 priručnika za postdiplomsku i trajnu edukaciju. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim kongresima kao pozvani i uvodni predavač, kao organizator, član znanstvenih i organizacijskih odbora. Aktivni je član znanstvenih i stručnih društava u Hrvatskoj i svijetu . Član je radne grupe za evaluaciju projekata EU i član je Savjetodavnog odbora za FP7 znanstveni program Europske komisije 2006-2008. Član Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
Odlikovanja: Orden Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti RH 2006 godine.Nagrada za razvoj laboratorijske medicine u srednjeuropskim zemljama 2007. god.Odličje začasnog člana Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara 2006 godine.

Sinisa Varga

Prim. Siniša Varga
Ravnatelj HZZO-a

Siniša Varga,  primarius, dr. med. dent., je rođen 24. kolovoza 1965. godine u Zagrebu. Od 2012.godine radi kao ravnatelj HZZO-a. Završio je Stomatološki  fakultet u Zagrebu 1989. godine i specijalizaciju iz stomatološke protetike 1997. godine u KBC-u Zagreb, te pohađao poslijediplomski doktorski studij iz biomedicine  na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine. Od 1993. godine radi kao doktor  dentalne medicine  na Klinici  za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Sestre Milosrdnice, KBC Zagreb i KB Dubrava. Član je Upravnog vijeća  Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče. Član je Upravnog odbora  i predavač  na poslijediplomskom studiju  „Leadership  and Management of Health Services“  na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Asistent  je u uredu ravnatelja  Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovac” od 1992.-1993., pomoćnik ravnatelja Kliničke bolnice Dubrava od 2001.-2002., pomoćnik ministra zdravstva za stručno-medicinske poslove od 2002.-2004. godine. Član je stručnih povjerenstava pri ministarstvu zdravlja i član pregovaračkog tima  Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za područje zdravstva u poglavlju “Pravo nastana i sloboda pružanja usluga”. Savjetnik i konzultant na projektu Svjetske banke u Bosni i Hercegovini  „Health sector  capacity building“  i savjetnik na projektu Svjetske banke u Hrvatskoj “Integrated  Health Services Pilot Project  and System  Wide Initiative under the World Bank  Health System Project”.  Autor je i koautor stručnih i znanstvenih radova iz područja dentalne medicine i upravljanja u zdravstvu.

Slobodan Vukičević
Profesor, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; osnivač i direktor Genera istraživanja

Slobodan Vukičević je redovni profesor na Zavodu za anatomiju i voditelj je Laboratorija za mineralizirana tkiva i Centra za proteomiku, Centar za translacijska i klinička istraživanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač je Genere istraživanja, prve hrvatske biotehnološke kompanije. Znanstveni interesi: molekularni mehanizmi koštanog cijeljenja; koštani i hrskavični morfogeni proteini; mehanizmi transdukcije signala u osteoblastima i stanicama bubrega; biološka regeneracija tkiva s posebnim osvrtom na kost, hrskavicu, bubreg i pankreas; osmišljavanje i vođenje kliničkih studija o metaboličkim bolestima kosti i regeneraciji zglobne hrskavice. Više od 160 puta bio je pozvani predavač i predsjedavatelj na međunarodnim kongresima. Dobio je nekoliko nagrada za postignuća u znanosti. Organizirao je 6 međunarodnih kongresa. Predsjednik je Hrvatskog društva za kalcificirana tkiva, te član European Molecular Biology Organization (EMBO) i Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (World Academy of Arts and Sciences, WAAS). Autor je više od 150 radova, objavljenih u prestižnim biomedicinskim časopisima, inventor više od 20 patenata, te urednik tri knjige o regeneraciji organa pomoću koštanih morfogenetskih proteina. Član je ocjenjivačkog odbora za FP7 projekte, te član panela za projekte „ERC Advanced Grant: Diagnostic tools, therapies and public health“. Trenutno koordinira suradni FP7 projekt OSTEOGROW kojem je cilj razviti novi regenerativni pristup za liječenje koštanih defekata. Ima veliko iskustvo u prijavi FP7 suradnih projekata te ERC Advanced projekata.

Boris Azaïs
MSD, Direktor, Industrial Policy Europe Canada

Boris Azaïs direktor je Industrial Policy Europe Canada u tvrtki MSD (podružnica Merck & Co., Inc.). U tom svojstvu, Boris Azaïs surađuje s europskim institucijama i vladama na razvoju industrijske politike, konkurentnosti i inovacija u Europi i Kanadi. Čest je govornik na međunarodnim konferencijama, autor stručnih mišljenja i koordinator zagovaračkih aktivnosti u političkim okvirima koji omogućuju farmaceutske inovacije. Godine 2003. Boris Azaïs bio je angažiran na dvije godine u IFPMA, udruzi koja predstavlja inovativne proizvođače lijekova u Genevi, gdje je pridonosio zagovaračkom radu IFPMA-e kod vladinih i nevladinih udruga lociranih u Genevi. Boris Azaïs je 1998. godine postao voditelj pravnih poslova u tvrtki MSD za Bliski istok i Afriku, nakon višegodišnjeg iskustva rada kao korporativni pravnik za tvrtke Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton u Parizu. Boris Azaïs član je Savjetodavnog odbora “Pharmaceutical Executive”, vodećeg časopisa za farmaceutsku industriju. Boris Azaïs trenutno sudjeluje radnim skupinama Svjetskog ekonomskog foruma i Sumita globalne zdravstvene politike gdje radi na izradi stručnog mišljenja o Budućnosti financiranja zdravstva i Inovativnim modelima pružanja zdravstvene skrbi.